I. Informacje ogólne

 1. Serwis internetowy www.zasadatruckcenter.pl prowadzony jest przez Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o., Sp. k. , z siedzibą w Krakowie (30-150), przy ul. Armii Krajowej 19, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000346652 posiadającą NIP 6772338280, REGON 121131458.
  1. Administratorem Danych Osobowych zebranych za pomocą serwisu internetowego www jest Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Krakowie (30-150), przy ul. Armii Krajowej 19.
 2. Za pomocą niniejszego Serwisu www.zasadatruckcenter.pl  zbierane są dane osobowe zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r. (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz powszechnymi przepisami prawa.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
 4. Serwis przetwarza jedynie dane osobowe Użytkowników, którzy podali je w sposób dobrowolny, zgodnie z celem ich przeznaczenia wskazanym przez Serwis podczas wypełniania stosownych formularzy.
 5. Każdy Użytkownik Serwisu może również wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, poprzez naciśnięcie checkboxa z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż cel związany z zapisami formularza.
 6. Dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż jest to konieczne, aby zrealizować cele dla których te dane osobowe zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy wymagają ich dłuższego przechowywania.
 7. Użytkownik serwisu ma prawo do zapoznania się ze swoimi danymi, przechowywanymi przez Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o., Sp. k. oraz prawo do poprawienia i uzupełnienia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych.
 8. Użytkownik może w każdym czasie wycofać udzieloną wcześniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie swojej rezygnacji listownie na adres: Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o., Sp. k., ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków.
 9. W razie pytań, uwag lub wątpliwości odnośnie sposobu, w jaki postępujemy z danymi osobowymi, prosimy o kontakt listowny pod adresem: Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o., Sp. k., ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków.
 10. Osoby w wieku poniżej 18 lat nie mogą przesyłać do firmy Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o., Sp. k. żadnych informacji, jeśli nie otrzymają na to zgody swoich rodziców lub prawnych opiekunów. Bez takiej zgody nie wolno im też dokonywać zamówień ani przeprowadzać żadnych innych legalnych transakcji, chyba że na takowe zezwalają obowiązujące przepisy prawa.
 11. Dane zbierane przez Administratora Danych mogą być udostępnianie Mercedes – Benz, Mercedes - AMG, Alfa Romeo, smart, Jeep, Subaru oraz Lancia tylko za zgodą wyrażoną dobrowolnie poprzez naciśnięcie checkboxa z klauzulą zgody na udostępnienie danych.
 12. Dane zbierane przez Administratora Danych mogą być udostępniane lub przekazywane organom państwowym w przypadku istnienia odpowiednich podstaw prawnych.

II. Formularz kontaktowy

 1. Serwis będzie przetwarzał dane osobowe w przypadku wypełnienia przez Użytkownika formularza kontaktowego pn.”Skontaktuj się z nami”, „Wyślij zapytanie” lub „Skontaktuj się z doradcą”
 2. Zbierane dane będą przetwarzane jedynie w celu związanym z zapisami formularza. 
 3. Podczas wypełniania formularza Kontaktowego Użytkownik podaje jedynie niezbędne dane do skontaktowania się za pomocą formularza, takie jak:
 • Imię,
 • Nazwisko,
 • Numer telefonu kontaktowego,
 • Adres e- mail.

 III. Polityka Cookies

 1. Pliki cookies – zwane „ciasteczkami”, stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis wykorzystuje pliki typu cookies.
 3. Podczas odwiedzin przez Użytkownika serwisu, system wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona.
 4. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Serwis nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji.
 5. Serwis informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Serwisu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Serwis zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Serwisu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem.
 6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych
 • Tworzenia statystyk, w celu ustalenia w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych
 1. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • Kategoria 1: ciasteczka "niezbędne" - pliki te są niezbędne,   aby   umożliwić użytkownikom   poruszanie   się   po   serwisie internetowym i korzystanie z jej funkcji, takich jak np. dostęp do bezpiecznych miejsc na stronie. Informacje te są automatycznie usuwane z Państwa   komputera, czy innego urządzenia, za pomocą którego połączyliście się Państwo z naszym Portalem, wraz z zakończeniem sesji.
 • Kategoria 2: ciasteczka "wydajności" Ciasteczka te gromadzą informacje o tym, jak użytkownicy korzystają ze strony, np. które podstrony odwiedzają najczęściej, oraz o tym, czy użytkownicy otrzymali komunikaty o błędach w serwisie internetowym. Te  cookies  nie zbierają informacji identyfikujących konkretnego Użytkownika strony. Wszystkie informacje, które zawierają te pliki cookies, są zagregowane i dlatego anonimowe. Są one używane tylko do poprawy działania strony.
 • Kategoria 3: ciasteczka "funkcjonalne" – ta kategoria plików cookies pozwala w serwisie http://www.zasadaauto.pl zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika. Informacje, które zbierają ciasteczka "funkcjonalne", mogą być anonimowe i nie umożliwiają śledzenia aktywności użytkownika na innych stronach internetowych.
 • Kategoria 4: ciasteczka "kierowania" lub ciasteczka "reklamowe" - pliki te wykorzystywane są do wyświetlania treści bardziej dopasowanych do zainteresowań danego użytkownika. Ciasteczka „kierowania”/”reklamowe” zapamiętują, że Użytkownik odwiedził daną podstronę serwisu internetowego http://www.zasadaauto.pl, a informacja ta jest dzielona z innymi podmiotami, takimi jak reklamodawcy. Dość często ciasteczka reklamowe powiązane są z funkcjonalnością strony dostarczaną przez inne podmioty.
 1. Serwis informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 2. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 3. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 4. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
 5. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.